Przyjmowanie nominacji

Trwa przyjmowanie nominacji do Nagrody im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze 2024.

Jej laureatami mogą zostać dziennikarze tworzący w języku polskim, za publikacje będące efektem dziennikarskiego śledztwa, publikujący w mediach tradycyjnych (prasie, radiu, telewizji, agencji prasowej) i w Internecie w 2023 roku.

Kwota nagrody wynosi 10 000 zł.

Zgłoszeń do nagrody można dokonywać wyłącznie poprzez formularz.

Termin zgłoszeń upływa 29 lutego 2024.

Piotr Świerczek pierwszym laureatem Nagrody Ziętary

Piotr Świerczek został laureatem Nagrody im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze 2023. 

W głosowaniu kapituły wyłoniono trzy finałowe publikacje. Spośród kilkudziesięciu publikacji zgłoszonych do nagrody najwięcej głosów oddanych przez członków kapituły otrzymali (kolejność alfabetyczna):

Inicjatywa powołania nagrody

W trzydziestą rocznicę uprowadzenia a następnie zamordowania dziennikarza Jarosława Ziętary przedstawiciele Komitetu Społecznego im. Jarosława Ziętary, Press Club Polska oraz Rodziny powołują Nagrodę im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze.

Intencją inicjatorów nagrody jest trwałe upamiętnienie postaci red. Jarosława Ziętary nie tylko jako zamordowanego za działalność zawodową, ale także jako jednego z pionierów dziennikarstwa śledczego w Polsce po 1989 roku.

Dziennikarstwo śledcze pozwala na ujawnianie nieprawidłowości w życiu publicznym, szczególnie w polityce, gospodarce, instytucjach rządowych, samorządowych i społecznych. Dzięki pracy dziennikarzy śledczych obywatele dowiadują się o kwestiach, które miały pozostać ukryte. Powstałe w ten sposób publikacje niejednokrotnie skutkują usunięciem nieprawidłowości i odpowiedzialnością konkretnych osób. Podczas pracy nad materiałami dziennikarze śledczy często narażają się na realne niebezpieczeństwo. Jarosław Ziętara za dążenie do prawdy zapłacił najwyższą cenę.

Nagroda im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze będzie przyznawana dziennikarzom tworzącym w języku polskim, za publikacje będące efektem dziennikarskiego śledztwa. Laureatami Nagrody mogą być dziennikarze publikujący w mediach tradycyjnych (prasie, radiu, telewizji, agencji prasowej) i w Internecie.

Członkowie jury dokonując oceny zgłoszonych materiałów dziennikarskich będą kierować się przede wszystkim następującymi kryteriami:

  • poruszania tematu społecznie ważnego,
  • efektów publikacji,
  • skali podjętego przez dziennikarza ryzyka podczas zbierania oraz na skutek publikacji materiału,
  • zakresu pracy dziennikarza włożonej w śledztwo,
  • bezstronności materiału,
  • poziomu warsztatowego i językowego.

Inicjatywę podpisali:

Jacek Ziętara, brat Jarosława Ziętary
Krzysztof M. Kaźmierczak, Komitet Społeczny im. Jarosława Ziętary
Marcin Lewicki, Press Club Polska

Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, 1 września 2022

Jarosław Ziętara

Jarosław Ziętara (1968-1992) urodził się w Bydgoszczy, był absolwentem tamtejszego VI LO im. J. J. Śniadeckich. Ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dziennikarstwo było dla niego nie tylko zawodem, ale i pasją. Mimo młodego wieku miał duże doświadczenie zawodowe, ponieważ niemal od początku studiów pracował jako dziennikarz. Współpracował z rozgłośnią akademicką, „Gazetą Wyborczą”, „Kurierem Codziennym” i dziennikiem „Dzisiaj”. W 1991 roku otrzymał etat w tygodniku „Wprost”, a na początku 1992 roku w „Gazecie Poznańskiej”, gdzie zajmował się m.in. tematyką polityczną i aferami gospodarczymi.

Niedługo przed uprowadzeniem opisał malwersacje w bazach państwowych przedsiębiorstw transportowych.

1 września 1992 roku zaginął w drodze do pracy. Według ustaleń prokuratorskiego śledztwa został porwany a następnie zamordowany za swoją działalność zawodową. Zleceniodawców i sprawców uprowadzenia oraz morderstwa do dziś nie ukarano, co stanowi hańbę dla instytucji państwa.

W 2022 Jarosław Ziętara został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.